به نظر نمیرسد که یک پرونده‌ی wp-config.php موجود باشد. من برای شروع به آن نیاز دارم.

به کمک بیشتری نیاز دارید؟ متوجه شدیم.

می‌توانید پرونده‌ی wp-config.php را از طریق یک رابط تحت وب بسازید، هرچند ممکن است این رابط در همه‌ی سرویس‌دهنده اجرا نشود. امن‌ترین راه ساخت پرونده به‌صورت دستی است.

ساختن پرونده‌ی پیکربندی